1. هومن ذکا , عارف افشارفرد , بررسی تجربی سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات و استحصال گر انرژی , مهندسی مکانیک مدرس , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۲۰۱۸-۲
  2. فرهاد میثمی , مجید معاونیان , عارف افشارفرد , استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , تاریخ: ۱۳۹۶/۱۲, صفحه ۲۰۱۸-۱
  3. سیما سبحانی راد , عارف افشارفرد , بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک , مهندسی مکانیک مدرس , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۰۱۷-۹
  4. فرهاد میثمی , مجید معاونیان , عارف افشارفرد , سید ایمان پیش بین , بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۲۰۱۶-۱۰
  5. عارف افشارفرد , محمد گل محمدی , بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها , مهندسی مکانیک و ارتعاشات , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۲۰۱۱-۴