1. هومن ذکا , عارف افشارفرد , بررسی تجربی سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات و استحصال گر انرژی , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۸ ) , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۳, صفحه ۱۰۷-۱۱۴
  2. سیما سبحانی راد , عارف افشارفرد , بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک , مهندسی مکانیک مدرس , دوره ( ۱۷ ) , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷, صفحه ۲۳۳-۲۴۱
  3. فرهاد میثمی , مجید معاونیان , عارف افشارفرد , سید ایمان پیش بین , بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی , مکانیک سازه ها و شاره ها-Journal of Solid and Fluid Mechanics , دوره ( ۶ ) , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۷, صفحه ۴۳-۵۴
  4. عارف افشارفرد , محمد گل محمدی , بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها , مهندسی مکانیک و ارتعاشات , دوره ( ۲ ) , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۱, صفحه ۱۷-۲۱