1. سیدوحید لاری , عارف افشارفرد , کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده , کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مکانیک، مکاترونیک و بیومکانیک , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۳/۰۶
  2. عارف افشارفرد , بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها , سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۰/۰۳
  3. انوشیروان فرشیدیان فر , عارف افشارفرد , بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی , دهمین کنفرانس مهندسی ساخت و تولید ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۲/۱۰
  4. انوشیروان فرشیدیان فر , عارف افشارفرد , کاربرد دمپرهای ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته ی سازه ها , نهمین کنفرانس هوافضای ایران , تاریخ: ۱۳۸۸/۱۱/۱۹
  5. مجید معاونیان , عارف افشارفرد , طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین , نهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۲/۱۳